CENNÍK KONTROLY ORIGINALITYKategória vozidla: Cena KO pri vyhodnotení "spôsobilé"
Malý motocykel do 50 ccm (L1), ľahké trojkolesové motorové vozidlá do 50 ccm (L2) 58.- €
Motocykle nad 50 ccm (L3, L4, L5, L6, L7) 68.- €
Osobný automobil (M1) 78.- €
Nákladný automobil (N1) 82.- €
Mikrobus a autobus kategórie (M2, M3) 119.- €
Nákladný automobil (N2, N3) 119.- €
Pracovný stroj (PS) 139.- €
Prípojné vozidlá (O1, O2, O3) 68.- €
Prípojné vozidlá (O4) 114.- €